Monitooring

Mis on monitooring?

 • Monitooring on objekti kuju või mõõtmete muutuste süstemaatiline mõõtmine ja jälgimine.
 • Mõõteandmed salvestatakse ning neid kasutatakse deformatsioonide arvutamisel ja analüüsil muutuste avastamiseks.
 • Monitooring on oluline osa riskide haldamisel ning ennetamisel.
 • Monitooring võimaldab õnnetusi ette näha ning ära hoida ja vähendada kahjusid inimestele ja varadele.

Monitoring - mis see on

Miks seda vaja on?

 • Miks monitooringut vaja onKõik on pidevas liikumises – kui palju, kuhu poole, jne?
 • Mõõtmised aitavad mõista.
 • Mõõtmised aitavad ennustada – millal viga tekkib?
 • Kasutamise efektiivsus – järsemad kalded kaevanduses, vähendatud materjalikulu ehituses.
 • Inimeste ja seadmete turvalisus.
 • Seadusandlusest tulenevad nõuded.
 • Riskide ning kindlustusmaksete vähendamine.

Miks automatiseerida?

 • Liikumine toimub pidevalt.
 • Järsud muutused tuleb avastada kohe, toimumise ajal.
 • Võimalik kasutada real-aja kalkulatsioone ning analüüsi.
 • Mõõtejaam ei pruugi alati ligipääsetav olla.
 • AvariiAutomaatne mõõtmine on alati usaldusväärsem kui regulaarselt teostatavad mõõtmised.
 • Käsitsimõõtmine nõuab palju tööjõudu ja aega ning on kallis.
 • Automaatne süsteem vähendab inimliku viga.
 • Automaatne mõõtmine on efektiivne, kiire ja usaldusväärne.

Millised on monitooringusüsteemi osad?

 • Sensorid (TPS, GPS, jne)
 • Prismad, prismahoidjad ja –kinnitused.
 • Mõõtmishütt koos soojendus- ja/või jahutussüsteemiga.
 • Kontrollpunktid.
 • Toiteallikad.
 • Sõnumite- ja hoiatuste süsteem.
 • Sidelahendused.
 • Arvutid.
 • Tarkvara.
 • Inimesed, kes paigaldavad, opereerivad ja hooldavad monitooringusüsteemi ning analüüsivad andmeid.

Monitooringus kasutatavad sensorid

Mida monitooritakse?

Tunnelid ja ehitised

 • Tunnelite lähedal olevad ehitused.
 • Deformatsioonide risk halva pinnase puhul.
 • Linnaalad.
 • Kasutatakse mitut tahhümeetrit.
 • Kontrollpunktide stabiilsuse kontroll GNSS vastuvõtjatega.
 • Geotehnilised sensorid.
 • Raudteed ka kiirteed
 • Ehitised.
 • Struktuuride hooldus.

Tammid ja maakoore liikumine

 • Turvalisus ja riskide hindamine
 • Maakoore liikumine tammide läheduses

Sillad ja struktuurid

 • Tähtsate transpordikanalite turvalisus ja riskide hindamine
 • Ehitused kõrghoonete vahetus läheduses
 • Objektide hooldus

Avatud kaevandused ja karjäärid

 • 3D deformatsioonide monitooring kallete stabiilsuse jälgimiseks ning prognoosimiseks.
 • Inimeste ning masinate riskide hindamine ja haldamine.
 • Pikaajalised 3D mõõtmised teistele monitooringu rakendustele.
 • Tahhümeetritega suurte mõõtealade katmine.
 • GPS ja geotehnilised sensorid lisaturvalisuse tagamiseks.

Seismiline aktiivsus

 • Tektooniliste liikumiste, maavärinate, isostaatiliste languste, liustike liikumise ja kaevandamisest tingitud põhjavee muutuste monitooring.
 • 1D või 3D deformatsioonide monitooring mõistmaks riske infrastruktuurile ning teaduslikeks rakendusteks.
 • Suurte alade liikumise monitooring.
 • Tihti kasutatakse GPS’i kombineerituna geotehniliste sensoritega.
Märksõnad: Tooted, , , , , , ,