IVANET : GNSS alaste mõistete selgitused

GNSS / Global Navigation Satellite System / Globaalsete Navigatsiooni Satelliitide Süsteem
GNSS on ühine nimetaja kõigile navigatsioonisatelliitide süsteemidele (GPS, GLONASS, GALILEO, COMPASS, jne).

RTK / Real Time Kinematic
GNSS mõõtemeetod kus referentsjaamalt saadava korrektsioonisignaali abil arvutatakse liikuva jaama koordinaadid real-ajas.

NTRIP / Networked Transport of RTCM via Internet Protocol
NTRIP on protokoll RTK korrektsiooni edastamiseks üle interneti.

RTCM / Radio Technical Commission for Maritime Services
Levinuim andmeformaat RTK korrektsioonisignaali edastamiseks mida toetab suurem osa vastuvõtjatest.

Leica formaat
Leica binaarformaat RTK korrektsioonisignaali edastamiseks.

CMR/CMR+ formaat
Trimble formaat RTK korrektsioonisignaali edastamiseks.

RINEX / Receiver INdependent EXchange format / Vastuvõtjast sõltumatu andmevahetusformaat
Andmeformaat mida saab kasutada enamiku vastuvõtjate ning tarkvaraga

CORS / Continuously Operating Reference Station / Pidevalt töötav referentsjaam / Püsijaam

LBS / Location Based Services / Asukohapõhised teenused