IVANET

Püsijaamade asukohad, vastuvõtjad ja antennid

JAAM Põhjalaius Idapikkus Ell. kõrgus Vastuvõtja Antenn
LAKI 59° 24′ 38.27732″ 24° 40′ 26.31877″ 52.5636m GRX10 s/n 1701527 AX1202GG s/n 07510090

Vaata jaamade asukohti Google kaardil.

[download id=”117″ format=”1″] GNSS püsijaamad on kantud Maaameti geodeetiliste punktide andmebaasi.

Andmeformaadid

GPS ja GLONASS RTK korrektsioonisignaali on võimalik saada järgmistes formaatides: Leica, CMR/CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.2, RTCM2.3 ja RTCM 3.X. Saame igale soovijale väljastada just niisugust korrektsiooni, nagu vajalik on.

Toetatud GNSS seadmed

Korrektsioonisignaali saavad vastu võtta kõik GPS / GLONASS vastuvõtjad, sõltumata tootjast, mis toetavad interneti kaudu korrektsiooni vastuvõtmist. Vajadusel on võimalik siin ka erandeid teha kuid eelistatud on siiski NTRIP kasutamine.

Tööaeg

Anname endast parima, et korrektsioonisignaal oleks saadaval 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. Siiski sõltub kogu süsteemi töösolek mitmetest internetiühendustest, toitesüsteemidest, jne. Andmed püsijaamade seisukorra kohta on real ajas nähtavad lehel www.ivaleon.ee/ivanet/

Täpsus ja töökaugus

Referentsjaamade koordinaadid on kontrollitud Maaameti poolt. Mõõtmiste täpsus on sama, mis tavalise referentsjaama kasutamisel. Täpsemad andmed on ära toodud kasutatava liikuvjaama kasutusjuhendis.

Andmete järeltöötlus

Meie püsijaamad salvestavad 30sek sagedusega GPS ja GLONASS andmeid. RINEX andmeid mõõteandmete järeltöötluseks on võimalik saada I.V.A. Leon’i kontorist.

Kasutajatugi

Oma vastuvõtja häälestamise ning kasutamise juures tekkivate probleemidega soovitame pöörduda seadme tarnija poole. Kõigile Leica Geosystems’i poolt toodetud vastuvõtjatele pakub kasutajatuge OÜ I.V.A. Leon.

Parool ja kasutajanimi

Igale kasutajale antakse isiklik kasutajanimi ning parool millega saab korrektsiooni samaaegselt ühele seadmele. Kui soovite üheaegselt korrektsiooni saada mitmele seadmele tuleb igale seadmele tellida eraldi kasutajanimi ning parool.

Hinnad, lepingud, jne.

Rendihindu vaata siit: rendiseadmed ja hinnad. Kasutajanime, parooli ja muud ühenduseks vajalikud andmed väljastame kas ettemaksu või lepingu alusel. I.V.A. Leon peab võimalikuks ka kokkuleppehindu. Õppe- ja uurimisasutustele pakume korrektsioonisignaali ja RINEX andmeid tasuta.

Kontakt

OÜ I.V.A. Leon, Laki põik 2, 12915 Tallinn. Tel +372 656 5110, iva@ivaleon.ee