Leica Geo Office

Leica Geo OfficeKasuta kogu mõõteandmetes olevat infot! Leica Geo Office tagab, et saad parima tulemuse!

Leica Geo Office on programm GPS, TPS ja nivelliiride mõõteandmete haldamiseks ning töötlemiseks. Kõigil komponentidel on sarnane ülesehitus ja loogika. Nii GPS, TPS kui ka nivelliiride andmete töötlemine toimub sarnaste põhimõtete järgi. HELP süsteem on mahukas ning sisaldab palju juhendeid ning abimaterjale.

Leica Geo Office standartmoodulid

Data Management – andmete haldus

Sisaldab vahendid mõõteandmete, projektide, koordinaatide süsteemide, GPS antennide, raportipõhjade, jne halduseks. Haldusmoodulit on võimalik konfigureerida nii, et see vastab täpselt kasutaja soovidele ja vajadustele.

View and Edit – andmete vaatamine ja muutmine

Andmete vaatamiseks ning muutmiseks on erinevad graafilised ja tekstilised tööriistad. Punktide, joonte ja alade koordinaate, koode, atribuute, jne saab lihtsalt vaadelda, muuta ning vajadusel ka kustutada.

Reporting – raportisüsteem

HTML-põhine raport sisaldab vastavalt kasutaja mõõtelogi (väliraamat), milles sisalduvaid andmeid saab kasutaja ise valida. Raportile saab määrata ka erinevaid kujunduspõhju.

Import and Export – andmete import ja ekspoort erinevate andmeformaatide vahel

Andmeid on võimalik importida mälukaardilt või otse GPS vastuvõtjatest, tahhümeetritest või digitaalsetest nivelliiridest. Samuti on võimalik andmeid importida erinevatest failiformaatidest.

Andmete ekspordil on võimalik valida paljued erinevate formaatide vahel ning samuti luua oma ekspordiformaate.

Tools

Koodinimekirjade haldus, andmevahetus instrumendiga, kasutaja andmeformaatide haldus, tarkvara uuendamine instrumendis on ühised nii GPS, TPS kui ka DNA instrumentidel.

Lisamoodulid

Standartset funktsionaalsust saab laiendada võimsate lisamoodulitega

Coordinate Transformations – koordinaatide transformatsioon

Leica Geo Office sisaldab kõik vajalikud andmed ning vahendid koordinaatide süsteemi defineerimiseks ning andmete konverteerimiseks ühest süsteemist teise: ellipsoidid, projektsioonid, geoidi mudelid, transformatsioonid, jne.

GPS / GLONASS post processing – GPS mõõteandmete järeltöötlus

See moodul GPS/GLONASS L1 ja L2 mõõteandmete (raw data) töötlemiseks. Põhirakenduseks on klassikaline põhijoonte töötlus geodeetilistes võrkudes. Samuti võimaldab see töödelda kinemaatilisi andmeid. Töötluse tulemuste kohta väljastatakse ka põhjalik raport.

Level data processing – nivelliiri andmete töötlus

Andmete töötlus kasutaja poolt valitud parameetritega. Töötluse tulemuste kohta väljastatakse ka põhjalik raport.

Network Adjustment – võrgu tasandamine

Võimaldab tasandada nii tahhümeetri, GPS vastuvõtjaga kui ka nivelliiriga mõõdetud võrke. Moodul põhineb MOVE3 kernelil.

GIS/CAD Export – andmete eksport erinevatesse CAD formaatidesse

Andmete eksport DXF, DWG, DGN ja MIF formaati.

Märksõnad: Tooted, , , , , , , ,