Digitaalne kurvimeeter Run-Mate Club


!!! See toode ei ole enam saadaval !!!

Andmed sellele lehel on ainult informatsiooniks ning kasutajatoe eesmärkidel.
Uuemad lehed samal teemal : , , ,


Digitaalne kurvimeeter Run-Mate ClubVõimalus mõõta kilomeetrites, miilides ning meremiilides. Mõõtskaala on kasutaja poolt vabalt valitav (kuni 8 numbrit). Viimati kasutatud skaala jääb mällu ka peale instrumendi väljalülitamist. Ainuke kurvimeeter libisemist takistava mõõtrattaga.

Sobib inseneridele, joonestajatele, arhitektidele, jne. Võimaldab mõõta nii sirgeid kui ka kõverjooni. Pliiatsikujuline instrument teeb mõõtmise lihtsaks nii parema- kui ka vasakukälistele.

 • Mõõtühikud: mm, cm, km, tollid, jalad, ja miilid.
 • Lihtne ümberarvutuse võimalus
 • Mõõtetäpsus +/- 0.2%
 • Suur LCD ekraan, 8 numbrikohta, indikaatorid: run/cal, mm/cm, km, inch, ft, mile, x, I, +, -, m
 • Vähim näit: 1mm
 • Lihtne mõõtekava sisestamine
 • Automaatne väljalülitus 5min jooksul peale kasutamise lõppu
 • Komplektis 3 x 1.5v patareid, 250 – 375 tunnise tööajaga
 • Kaal 55g
 • Pikkus 213mm
 • 6 kuuline garantii

Run-Mate CLUB kasutusjuhend

Run-Mate CLUB lülitatakse sisse ja välja kasutades [on/off] nuppu. Kurvimeeter lülitab ennast automaatselt välja 2 minutit peale viimast kasutamist.

Patareide säästmine

Run-Mate CLUB patareid tarnitakse kurvimeetrist eraldi asuvas plastpakendis. Kurvimeetri mikroprotsessor saab toite patareidest. Kui te kurvimeetrit pikemat aega ei kasuta, siis on soovitav patareid kurvimeetrist välja võtta. Niimoodi säilivad patareid kauem.

Erinevate mõõtkavade seadistamine

Lülitage instrument sisse. Ekraanil kuvatakse sõna “scale” ja viimati kasutatud mõõtkava. Kui soovite mõõtskaalat muuta, siis vajutage [scale set]. Peale seda kuvatakse ekraanil vilkuv “0”. Vajutage [adjust] kuni ekraanil on õige number. Kui mõõtkaval on rohkem kui 1 number, vajutage uuesti [scale set]. Eelnev number liigub ühe koha võrra vasakule ning ekraanile ilmub uus vilkuv “0”. Vajutage uuesti [adjust] kuni number on õige. Korrake eelnevat nii mitu korda kui vaja. Sisestuse lõpetamiseks vajutage [enter]. Mõõteskaala on nüüd kurvimeetri mällu salvestatud. Sisestatud mõõteskaala püsib mälus niikaua kuni sisestatakse uus mõõteskaala, ka siis, kui instrument vahepeal välja lülitada.

Mõõtmine

Vajutage [run/clear]. Sõna “run” ning kasutatavad mõõtühikud ilmuvad ekraanile. Kurvimeeter on nüüd kasutamiseks valmis. Mõõtühikute muutmiseks vajutage [unit] kuni ekraanil kuvatakse soovitud mõõtühik (võimalikud ühikud: km, miil ja meremiil). Peale mõõtmist saab lugemi konverteerida teistesse ühikutesse vajutades [unit] nuppu. Uue mõõtmise tegemiseks sama mõõtskaalaga vajutage uuesti [run/clear] ning eelmine lugem nullitakse. Kurvimeeter kasutab viimati valitud mõõtühikud seni, kuni valitakse uus mõõtühik.

Mõõtmine mm, cm, dm ja m

Vähim mõõdetav distants on 1 millimeeter. Seades mõõteskaala 1000000, 10000, 10000 või 1000 saab mõõta ka millimeetrites, sentimeetrites, detsimeetrites ja meetrites. Mõõteandmed näidatakse kilomeetrites.

Tähelepanu!

Hoia kurvimeetrit alati punasest rõngast (kurvimeetri allosas) allpool ning täisnurga all paberiga. Osuti kurvimeetri otsas hõlbustab mõõtmise algus- ja lõpppunkti määramist.

Run-Mate CLUB suurendab alati mõõtetulemust, hoolimata liikumise suunast.

Märksõnad: Tooted, , , ,