Tahhümeetrite kalibreerimine

Tahhümeetrite kalibreerimineKõigil instrumentidel tekivad paratamatult sisemised mehaanilised defektid, mis võivad mõjutada nurkade mõõtmist.

Tahhümeetri elektrooniline nurkademõõtmise süsteem korrigeerib järgmised instrumendi mehaanilised vead; vertikaalnurkade suhet loodijoonega ja horisontaalseid mõõdistusi korrigeeritakse inklinatsiooni korral, telje kalde vea korral ja vertikaaltelje kalde korral:

l,t kompensaatori indeks viga
i vertikaalindeksi viga
c inklinatsiooni viga
a telje kalde viga
ATR ATR nullpunkti viga (ainult TCA ja TCRA mudelitel)

Ülalpool loetletud mõõteseadme vead võivad muutuda aja jooksul ja temperatuuri muutudes.

Seepärast on vaja mõõteseadme vead kindlaks määrata järgmistel juhtudel:

  • enne esmakordset kasutamist
  • enne täpset mõõtmist
  • peale transportimist ühest kohast teise
  • peale pikaajalist tööperioodi
  • kui temperatuur tõuseb kõrgemale kui +20°C

Enne seadme vigade kindlaksmääramise alustamist loodi instrument elektroonilise loodiga.

Seade peab asetsema kindlalt ja olema kaitstud otsese päikekiirguse eest, et vältida seadme ühe poole kuumenemist.

Täpsemate juhiste saamiseks kasutage seadme kasutusjuhendit.

Märksõnad: Tooted, ,