Digitaalne mõõteratas DigiRoller Plus II


!!! See toode ei ole enam saadaval !!!

Andmed sellele lehel on ainult informatsiooniks ning kasutajatoe eesmärkidel.
Uuemad lehed samal teemal : , ,


Digitaalne mõõteratas Digiroller Plus II võimaldab kiiresti ning täpselt mõõta teid, trasse, jne ning teostada mitmesuguseid arvutusi.

Tehnilised andmed

 • Toide: 4 AAA patareid
 • Patareide tööaeg: ~400 tundi
 • Automaatne väljalülitus: 4 – 6 minutit
 • Sensori resolutsioon: 12.7mm / 1,22m
 • Mõõteulatus: 999 999.9 m
 • Ratta täpsus: 99.5%
 • Kiiruse piiirang: 12km/h
 • Ratta ümbermõõt: 1m
 • Töötemperatuur: -10°C kuni 60°C
 • Kaal: 1.87kg

Ülevaade

Digiroller+

Klaviatuur

Digirolleri klaviatuur

Klahvid

Toide sisse / välja Mõõteratta sisse/välja lülitamiseks
Pikkus Sisestab ja salvestab mõõdetud pikkuse
Laius Sisestab ja salvestab mõõdetud laiuse
Pindala Arvutab ja väljastab ekraanile mõõdetud pindala. Korrutab sisestatud pikkuse ja laiuse väärtused.
Mõõteühikud Valib soovitud mõõtühiku formaadi: jalad/tollid, kümnendsüsteemi jalad, kümnendsüsteemi tollid, jardid, meetrid ja aakrid (ainult pindala). Iga vajutus muudab mõõtühiku.
Kustuta / puhasta kõik Kustutab järgmise klahvi väärtuse (näiteks [DEL] + [L] kustutab väärtuse, mis on salvestatud klahvi [Pikkus] väärtuseks). Et kustutada mälust kõik salvestatud väärtused, vajutage [Set] [Del] [Del].
Taasesitus Kutsub välja ja taasesitab järgmise klahvi väärtuse (näiteks [Rcl] [W] esitab väärtuse, mis on salvestatud klahvi [Laius] alla). [Rcl] [Rcl] esitab väärtuse, mis oli eelnevalt kustutatud.
Liida mälu Salvestab ükskõik millise esitatud väärtuse püsimällu. Väärtuse salvestamisel liidetakse see juba eelnevalt mälus olnud väärtusele.
Lahuta mälu Lahutab ekraanil oleva väärtuse mälus olevast väärtusest.
Set klahv Erifunktsioonide kasutamiseks
Ratta raadius Lisab ratta raadiuse (esimesel vajutamisel) või diameetri (teisel vajutamisel) mõõtetulemusele, et oleks võimalik mõõta seinast seinani.
Reset / Ekraani puhastamine Puhastab ekraani. Ei kustuta salvestatud väärtusi.
Start / Stop Alustab ja lõpetab mõõtmise. Mõõtmise ajal vajutades ilmub ekraanile märk ja mõõtmine peatatakse. Vajuta uuesti [Start/Stop], et jätkata mõõtmist või [Reset], et alustada nullist.
Loendur Igal vajutusel kuvatakse ekraani ülemises vasakus nurgas loendur. Mõõteratas loendab 1 – 99 ja seejärel algab jälle ühest. [Rcl] [Count] kuvatakse kogunenud summa. Vajuta [Del] [Count] loenduri nullimiseks.
Mitme pindala salvestamine Võimaldab kuni 9 erineva pindala salvestamist (laius x pikkus). Vajutades klahvi peale esimese väärtuse salvestamist võimaldab lisaväärtuste salvestamist. Võimaldab ka erinevaid pindalasid taasesitada.
Kõrgus Salvestab kõrguse väärtuse (mõõdetud või kasutaja poolt sisestatud) ruumalade arvutamiseks.
Maht Arvutab ruumala sisestatud või mõõdetud pikkustest, laiustest ja kõrgustest.
Automaatne loendur Võimaldab fikseeritud distantside automaatset loendamist. Mõõteratas suurendab loendurit iga kord, kui eelnevalt seatud distants on mõõdetud.
Valgustus Lülitab taustavalgust sisse või välja

Ekraan

Digirolleri ekraan

 1. “Set” sümbol
 2. Loenduri väärtus
 3. “Stop” sümbol
 4. Ratta raadiuse sümbol
 5. Mälu sümbol
 6. Loenduri / Automaatse loenduri sümbol
 7. Fikseeritud kauguse sümbol
 8. Pindala järjekorranumber
 9. Pindala järjekorra indikaator
 10. Summa sümbol
 11. Ruumala sümbol
 12. Laiuse, pikkuse ja kõrguse sümbolid
 13. Pindala sümbol
 14. Ruumala sümbol

Ekraani korrasoleku kontrollimiseks vajuta [Rcl] [Start/Stop]. Normaal reþiimi tagasipöördumiseks vajuta [Reset].

Märksõnad: Tooted, , ,